Tác giả nổi bật

Đam mê viết tiểu thuyết, muốn đem đến một cái nhìn mới mẻ - từ góc độ người sáng tác về các tác phẩm văn học.